Eredetiségvizsgálat III. kerület - Óbuda - VIN Expert Kft


1033 Budapest, Benedek Elek utca 14.
+36-20-226-2456

Eredetiségvizsgálat III. kerület 

A VIN Expert Kft főtevékenysége jármű eredetiségvizsgálat.
A 2009 évvégi jogszabály módosítás következtében ügyfeleink már nem vehetik igénybe a mobil eredetiségvizsgálatot. Emiatt döntöttünk úgy, hogy megrendelőink részére Budapest több pontján biztosítjuk a lehetőséget az eredetiségvizsgálat elvégzésére.
E terv megvalósításának része az Óbudai eredetiségvizsgáló állomás megnyitása, a
 Benedek Elek utca 14-ben.
Fizethet bankkártyával
Eredetiségvizsgáló állomásunkon már bankkártyával is fizethet !
+36-20-226-2456
Nyitva tartás: 8-17-ig, munkanapokon


Az eredetiségvizsgáló állomáson vizsgálható jármű kategóriák:
 • személygépkocsi
 • motorkerékpár
 • quad
 • kis tehergépkocsi 3,5 t össz teherbírásig
 • utánfutók
Miért érdemes minket választani eredetiségvizsgálat elvégzésére?
 • mert jól megközelíthető helyen vagyunk (Szentendrei út közelében)
 • mert a leggyakoribb járművekre el tudjuk végezni az eredetiségvizsgálatot
 • mert az eredetiségvizsgálat fél óra alatt elkészül
 • mert itt meg tudja kötni járműve biztosítását is
 • mert közel van a III.kerületi Kormányablak
 • mert kérheti járműve átíratását is
 • mert ügyfélvárónk kulturált
 • mert cégünk műszaki vizsgát is végez a XI. kerületi eredetiségvizsgálat és műszaki vizsga állomáson, ahol kedvező feltételekkel vizsgáztatunk (személygépkocsi 19.990 Ft, motorkerékpár 9.990 Ft, kis tgk. 21.990 Ft)
 • mert az eredetiségvizsgálat és a műszaki vizsga árát bankkártyával is ki tudja fizetni

GOOGLE + oldalunk
Mikor kell elvégeztetni az eredetiségvizsgálatot?
Mikor nem kell elvégeztetni az eredetiségvizsgálatot?
 

44. § (1)

(2) Az előzetes eredetiségvizsgálatot - a (9)-(10) bekezdésekben foglaltakat kivéve - el kell végezni:

a) a 38. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt eseteket kivéve a használt jármű, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;

b) a forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be;

c)

d) a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően;

e)

f) a jármű - kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor;

g)

h)

(3) Forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiség ellenőrzést a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje, illetve javítása) és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni.

(4) A 38/A. §-ban meghatározott, külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a származásellenőrzés eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően lehet elvégeztetni.

(5) A (2) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt a közlekedési igazgatási ügyintézés megkezdésének feltétele az eljárás kezdeményezését megelőzően legfeljebb hatvan napon belül elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat. A hatvan napos határidőbe nem számít be az az idő, amíg az eredetiségvizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás miatt a hatóság őrizetében volt.

(6) A jármű eredetiségvizsgálatának eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban egyszer használható fel, melynek tényét a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba rögzíti.

(7) A (2) bekezdésben felsorolt közlekedési igazgatási eljárásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrzi a jármű előzetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét, valamint annak érvényességi idejét.

(8)

(9) Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha

a) annak jogalapja öröklés,

b) annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,

c) annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,

d) a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi,

e) annak jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közötti tulajdonjog-változás,

f) annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.

(10) A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.

44/A. §